Štítky: zaklikávejte pro filtraci

Znásilnění nebo smrt

Lucie Benešová

Publikoval Lucie Benešová dne 23.11.2018

Fotografie Martina Bandžáka, zakladatele a ředitele humanitární zdravotnické organizace MAGNA, s tímto brutálním názvem byla nominována na letošní cenu Czech Press Photo. Dívka na obrázku je Sylvie z Konga. Její příběh je běžná realita v oblasti konfliktů.

Praha, 23. 11. 2018

Na datum 25. listopadu připadá Mezinárodní den proti násilí páchaném na ženách. I v dnešní době stále čelí miliony žen po celém světě různému druhu násilí. Znásilnění a jiné formy sexuálního násilí jsou jedním z nich. Často jsou rozšířené v konfliktních prostředích, kde mohou být použité jako nástroj ponižování, trestu, kontroly, vyvolávání strachu, ale také jako nástroj ničení komunit. Často jsou páchány i ve stabilních oblastech a pachateli jsou známé osoby nebo dokonce rodinní příslušníci.

 

Humanitární zdravotnická organizace MAGNA, kterou fotograf Martin Bandžák založil a řídí s psycholožkou Denisou Augustínovou, léčí a tím mírní následky znásilnění spáchané na ženách a dětech v oblastech, kde neexistuje základní lékařská péče a bez jejich pomoci by byly následky fatální. Pomáhají v mnoha zemích světa, Kongo je jednou z nich.

 

MAGNA má vlastní terénní týmy lékařů a dobrovolníků přímo v oblastech s vyšším výskytem sexuálního násilí. Zaměřuje se na léčbu dětí a žen v těch nejohroženějších částech světa. Informuje komunity v uprchlických a vysídleneckých táborech o tomto problému, o možnostech využití jejich péče a šíří sociální
a psychosociální podporu. V MAGNA nemocnici v Kongu poskytuje zdravotní péči obětem sexuálního násilí takřka denně.

 

O problému sexuálního násilí vydává OSN mnoho doporučení a vede celosvětové statistiky, ale v zemích třetího světa, kde je právě násilí na ženách zcela běžnou realitou, je těžké zavádět jakoukoliv prevenci. Naše organizace léčí stovky žen a dětí a mírní tak následky znásilnění. Poskytujeme prevenci infekce HIV formou post-kontaktní profylaxe a rovněž podáváme okamžitě antikoncepci. Obětem znásilnění podáváme také antibiotika jako prevenci pohlavně přenosných nemocí
a očkujeme je proti tetanu a žloutence. Rovněž léčíme fyzická zranění a poskytujeme psychologickou podporu“,
uvádí zakladatelka a koordinátorka projektů organizace MAGNA Denisa Augustínová, co je součástí léčby a péče o oběti znásilnění.

 

Oficiálně Mezinárodní den proti násilí páchaném na ženách vyhlásilo valné shromáždění OSN v roce 1999. Neoficiálně se tento den slavil již od roku 1981, kdy byl takto stanoven ženskými organizacemi v Kolumbii. Bylo to na památku sester Patrie, Minervy a Marie Teresy Mirabalových, politických aktivistek z Dominikánské republiky, které byly zavražděny roku 1960 na pokyn dominikánského diktátora Rafaela Trujilla. V České republice jej slavíme od roku 1995. Vlády jednotlivých zemí, neziskové organizace a spolky tento den pořádají akce zaměřené na zvýšení povědomí o tomto problému.

 

Více informací o humanitární zdravotnické organizaci MAGNA najdete zde: https://www.magna.org.

 

 

"LÉČÍME DÍKY VÁM"

- Autor fotosérie a textu Martin Bandžák, fotograf a ředitel humanitární organizace Magna.

Fotogalerie

MAGNA

MAGNA je humanitární organizace, kterou v roce 2001 na Slovensku založili fotograf Martin Bandžák a psycholožka Denisa Augustínová. Po osobních zkušenostech s pomocí obětem z krizových oblastí světa, nyní prostřednictvím vlastní organizace zajišťují zdravotní, materiální a sociální péči zejména dětem a ženám. Od roku 2006 působí MAGNA i v Čechách. Soustředí se na místa největší chudoby, postižená epidemiemi, válkou a ekologickou devastací. MAGNA působí již na 3 kontinentech. Vždy tam, kde je situace nejvážnější, bez ohledu na etnické, náboženské či rasové přesvědčení.

MAGNA nejprve v roce 2001 jako jedna z prvních organizací začala pomáhat v Kambodže s epidemií HIV/AIDS. Dětským pacientům zajistila život zachraňující ARV léky a léčbu. Následně MAGNA začala vysílat své týmy pracovníků do dalších krizových oblastí světa, aby pomáhaly především dětem a ženám. Začala se zaměřovat na místa, kde ostatní organizace chyběly, ale pomoc byla o to potřebnější. V zemích zasažených válečnými konflikty, přírodními katastrofami a sužovanými hladomorem a nemocemi, bez infrastruktury a přístupu k základním potřebám. Například v Jižním Súdánu, Nikaragui, Iráku, Sýrii, Haiti, Kongu a mnoha dalších zemích.

MAGNA spolupracuje s lékaři a dalšími dobrovolníky, které posílá do míst, kde momentálně jejich pomoc potřebují nejvíc. V současnosti má v oblastech působení více než 1000 pracovníků a v roce 2017 jsme léčili více než 200 tisíc pacientů převážně děti v 60 nemocnicích světa. Sami zakladatelé Martin s Denisou pracují osobně přímo v těchto oblastech. Díky podpoře dárců jsou nezávislá apolitická organizace a mohou působit velice pružně. Dlouholeté zkušenosti z nebezpečných regionů dokážou efektivně využít. Díky osobnímu zapojení má MAGNA skutečné výsledky a její lidé v oblastech zůstávají dlouhodobě.

Základní pilíře Magna jsou:

  • Svobodně si moci vybrat místo na poskytnutí zdravotní a sociální pomoci.
  • V době humanitárních krizí rychle zasáhnout tam, kde je to nejvíce třeba, a pomoc dětem a jejich rodinám, bez ohledu na jejich etnické, náboženské nebo politické zájmy.
  • Vytvářet inovativní zdravotnické projekty na pomoc jednotlivcům.
  • Dokumentovat osudy obětí katastrof a přinášet svědectví ze zapomenutých částí světa, která by se k široké veřejnosti jinak nedostala.
  • Naše týmy jsou na místě. Každý rok vysíláme do terénu lékaře, zdravotní sestry, logistiky, administrátory a další profesionály, kteří pracují přímo v terénu po boku místního zdravotnického personálu.
  • Jsme odhodláni zajistit, že se naše pomoc skutečně dostane k těm, kterým je určená. Z tohoto důvodu trváme na tom, aby byl našim pracovníkům umožněn přístup do zdravotnických zařízení, musí komunikovat s lidmi přímo na místě a nezávisle tak posoudit potřeby poskytnutí pomoci.
  • Naše rozhodnutí zasáhnout v čase krize je založené pouze na našem nezávislém posudku a potřebách lidí, nikoliv na politických, ekonomických nebo náboženských zájmech.

MAGNA 100 % prostředků od dárců skutečně používá pro záchranu a léčbu životů. Každou korunu od dárců použije na léčbu zejména dětí a žen. Veškeré náklady na chod organizace, administrativu i marketingovou podporu v České republice pokrývá rozpočet od partnerů MAGNA.

Do kampaně na podporu aktivit MAGNA se zapojili kromě lékařů a dobrovolníků i mnohé známé osobnosti. Například herci Anna Schmidtmajerová, Pavel Liška a Jan Revai. Na Slovensku organizaci MAGNA podporuje osobně i prezident Andrej Kiska.

Více informací najdete na webových stránkách organizace https://www.magna.org.

Které tiskové zprávy
vás zajímají?