Štítky: zaklikávejte pro filtraci

Přenos viru HIV z matky na dítě se nám daří zastavit až v 98 % případů.

Lucie Benešová

Publikoval Lucie Benešová dne 28.11.2018

Podle posledních informací Světové zdravotnické organizace (World Health Organization) v roce 2017 žilo na celém světě přibližně 36,9 milionů lidí nakažených virem HIV.
Více než dvě třetiny z nich v subsaharské Africe. V nejvíce zasažených zemích je virem nakažen každý třetí dospělý. Každý den se podle WHO na světě v loňském roce nakazilo 5 000 lidí. Humanitární organizace MAGNA léčí HIV nakažené v nejvíce ohrožených částech světa, již od roku 2002.

Praha, 1. 12. 2018 Na dnešní datum připadá Světový den boje proti AIDS. Humanitární zdravotnická organizace MAGNA, kterou fotograf Martin Bandžák založil a řídí společně s psycholožkou Denisou Augustínovou, již v roce 2002 jako jedna z prvních organizací začala léčit pacienty s HIV, a pomáhá tak zastavit epidemii HIV/AIDS v Kambodži. Dětským pacientům zajistila život zachraňující antiretrovirální léky (ARV) a přístup ke kvalitní léčbě. Následně HIV/AIDS programy rozšířila do dalších kriticky postižených zemí, například Vietnamu, Keni, Konga a Nikaraguy.

Na fotografii, kterou pořídil Martin Bandžák v roce 2014, je Sok, která vstoupila do MAGNA HIV/AIDS programu v Kambodži, brzy nato se jí narodil syn Kin. „Na fotografii mu jsou 3 měsíce a je zcela zdravý. Přenos viru HIV z matky na dítě se nám daří zastavit až v 98 % případů,“ uvádí jak důležité je monitorovat léčené pacienty Denisa Augustínová, zakladatelka a ředitelka operační sekce MAGNA, která se problematice a léčbě HIV věnuje od roku 2002.  A doplňuje „Náš HIV/AIDS program je nyní zaměřen hlavně na děti a dospívající mládež a prevenci přenosu viru z matky na dítě“.

MAGNA v Kambodži léčí a poskytuje péči přes 3 000 dětí a mladých, žijícím s virem HIV. „V zemi však tímto onemocněním trpí více než 70 tisíc lidí. Nejohroženější skupinu tvoří mladí lidé – teenageři. Jsou ve věku, kdy bojují se vším a všemi, navíc jsou často sirotky a žijí v těžkých životních podmínkách“, dodává Denisa Augustínová. Drtivá většina dětí žijících s virem HIV se nakazilo od své matky v průběhu těhotenství, porodu nebo kojení. A přitom prevence přenosu viru z matky na dítě pomocí léčby ARV může snížit přenos na méně než 2 %.

„Náklady na léky jsou nyní levnější než kdykoliv předtím. Je ale stále třeba vynaložit úsilí na kvalitní léčbu, která nakaženým umožní žít delší a zdravější život.“, doplňuje ještě Denisa Augustínová.

Světový den boje proti AIDS je celosvětově významný den, vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako příležitost k osvětě o tomto smrtelném onemocnění.  Rovněž slouží k demonstraci podpory lidem žijícím s HIV i uctění památky jeho obětí. Poprvé byl celosvětově vyhlášen v roce 1988 a letos tak slaví 30 výročí. V roce 1996 vznikl program OSN pro boj proti HIV a AIDS a převzal organizaci a propagaci Světového dne boje proti AIDS. Mezinárodním symbolem boje proti AIDS a vyjádřením solidarity a spoluúčasti s lidmi nakaženými virem HIV je od roku 1991 červená stužka. Je použita přímo v logu Světového programu boje proti AIDS i českého Národního boje proti AIDS.

Více informací o humanitární zdravotnické organizaci MAGNA najdete zde: https://www.magna.org/

Kontakt pro novináře:

Petra Honická

honicka@magna.org

mobil: +420 739 350 442

Zuzana Kuklová

zuzana.kuklova@pleon-impact.cz

mobil: +420 603 151 272

http://www.pleonnewsroom.cz

 

"LÉČÍME DÍKY VÁM"

- Autor fotografie a textu Martin Bandžák, fotograf a ředitel humanitární organizace Magna.

Fotogalerie

MAGNA

MAGNA je humanitární organizace, kterou v roce 2001 na Slovensku založili fotograf Martin Bandžák a psycholožka Denisa Augustínová. Po osobních zkušenostech s pomocí obětem z krizových oblastí světa, nyní prostřednictvím vlastní organizace zajišťují zdravotní, materiální a sociální péči zejména dětem a ženám. Od roku 2006 působí MAGNA i v Čechách. Soustředí se na místa největší chudoby, postižená epidemiemi, válkou a ekologickou devastací. MAGNA působí již na 3 kontinentech. Vždy tam, kde je situace nejvážnější, bez ohledu na etnické, náboženské či rasové přesvědčení.

MAGNA nejprve v roce 2001 jako jedna z prvních organizací začala pomáhat v Kambodže s epidemií HIV/AIDS. Dětským pacientům zajistila život zachraňující ARV léky a léčbu. Následně MAGNA začala vysílat své týmy pracovníků do dalších krizových oblastí světa, aby pomáhaly především dětem a ženám. Začala se zaměřovat na místa, kde ostatní organizace chyběly, ale pomoc byla o to potřebnější. V zemích zasažených válečnými konflikty, přírodními katastrofami a sužovanými hladomorem a nemocemi, bez infrastruktury a přístupu k základním potřebám. Například v Jižním Súdánu, Nikaragui, Iráku, Sýrii, Haiti, Kongu a mnoha dalších zemích.

MAGNA spolupracuje s lékaři a dalšími dobrovolníky, které posílá do míst, kde momentálně jejich pomoc potřebují nejvíc. V současnosti má v oblastech působení více než 1000 pracovníků a v roce 2017 jsme léčili více než 200 tisíc pacientů převážně děti v 60 nemocnicích světa. Sami zakladatelé Martin s Denisou pracují osobně přímo v těchto oblastech. Díky podpoře dárců jsou nezávislá apolitická organizace a mohou působit velice pružně. Dlouholeté zkušenosti z nebezpečných regionů dokážou efektivně využít. Díky osobnímu zapojení má MAGNA skutečné výsledky a její lidé v oblastech zůstávají dlouhodobě.

Základní pilíře Magna jsou:

  • Svobodně si moci vybrat místo na poskytnutí zdravotní a sociální pomoci.
  • V době humanitárních krizí rychle zasáhnout tam, kde je to nejvíce třeba, a pomoc dětem a jejich rodinám, bez ohledu na jejich etnické, náboženské nebo politické zájmy.
  • Vytvářet inovativní zdravotnické projekty na pomoc jednotlivcům.
  • Dokumentovat osudy obětí katastrof a přinášet svědectví ze zapomenutých částí světa, která by se k široké veřejnosti jinak nedostala.
  • Naše týmy jsou na místě. Každý rok vysíláme do terénu lékaře, zdravotní sestry, logistiky, administrátory a další profesionály, kteří pracují přímo v terénu po boku místního zdravotnického personálu.
  • Jsme odhodláni zajistit, že se naše pomoc skutečně dostane k těm, kterým je určená. Z tohoto důvodu trváme na tom, aby byl našim pracovníkům umožněn přístup do zdravotnických zařízení, musí komunikovat s lidmi přímo na místě a nezávisle tak posoudit potřeby poskytnutí pomoci.
  • Naše rozhodnutí zasáhnout v čase krize je založené pouze na našem nezávislém posudku a potřebách lidí, nikoliv na politických, ekonomických nebo náboženských zájmech.

MAGNA 100 % prostředků od dárců skutečně používá pro záchranu a léčbu životů. Každou korunu od dárců použije na léčbu zejména dětí a žen. Veškeré náklady na chod organizace, administrativu i marketingovou podporu v České republice pokrývá rozpočet od partnerů MAGNA.

Do kampaně na podporu aktivit MAGNA se zapojili kromě lékařů a dobrovolníků i mnohé známé osobnosti. Například herci Anna Schmidtmajerová, Pavel Liška a Jan Revai. Na Slovensku organizaci MAGNA podporuje osobně i prezident Andrej Kiska.

Více informací najdete na webových stránkách organizace https://www.magna.org.

Které tiskové zprávy
vás zajímají?