Štítky: zaklikávejte pro filtraci

Mezinárodní Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství zahajuje svoji činnost

Eliška Černá

Publikoval Eliška Černá dne 7.6.2016

V Praze vznikne Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství, které bude zaměřeno na mezioborový výzkum klíčových aspektů veřejného života a otázek spojenými s rolí náboženství v současné liberální, sekularizované společnosti. Centrum disponuje akademickým zázemím Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je zároveň propojeno s předními světovými univerzitami a instituty, především pak s Oxfordskou univerzitou, Harvardovou univerzitou, Univerzitou Notre Dame či s Vídeňským institutem humanitních věd (IWM).

Cílem centra je vytvářet a podporovat intelektuální dialog o současných trendech v politickém a etickém diskurzu, usiluje však i o konkrétní zapojení do mezináboženského dialogu, který je v současnosti zřejmě největší výzvou, které západní civilizace čelí. Svými akcemi Centrum cílí nejen na akademickou scénu, ale snaží se i o zapojení širší odborné veřejnosti do společenské debaty.

,,Centrum přivede do Prahy osobnosti světového formátu a propojí Filozofickou fakultu UK s nejlepšími univerzitami světa,“ zdůraznila děkanka FF UK Mirjam Friedová.

Mezi členy rady centra patří kromě Tomáše Halíka i Jiří Přibáň z britské Cardiff Law School, Tomáš Petráček z Univerzity Hradec Králové či Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

V poradním akademickém kolegiu centra zasednou významné osobnosti světového formátu jako přední filozof Charles Taylor, jeden z nejvýraznějších morálních filozofů současnosti Jeff McMahan, legendární novinář, historik a profesor Oxfordské univerzity Timothy Garton Ash či významný křesťanský teolog Alister McGrath.

Dosavadním hlavním podporovatelem centra je společnost Sekyra Group, jejíž zakladatel Luděk Sekyra dnes působí na Oxfordské univerzitě a plánuje s centrem dlouhodobou institucionální spolupráci.

Zahajovací akce centra se uskuteční dne 16. června 2016 od 16 hodin v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Proběhne formou diskusního setkání na téma Náboženství a nacionalismus ve střední Evropě: Využívání a zneužívání náboženských hodnot v politice. Diskuse se zúčastní Grzegorz Ekiert, ředitel centra středoevropských studií na Harvardské univerzitě, Shalini Randeira, ředitelka Vídeňského institutu humanitních věd, a Tomáš Halík.

Na diskuzní setkání naváže projekce unikátního filmu o Janu Patočkovi, který vychází z dosud nepublikovaných záběrů a nového dokumentárního materiálu.

"Výrazem mezinárodního charakteru této aktivity je skutečnost, že centrum bude spolupořadatelem globální konference o roli náboženství ve veřejném životě, která se uskuteční v příštím roce na Oxfordské univerzitě"

- profesor Tomáš Halík, jeden z iniciátorů vzniku centra a předseda jeho rady

O skupině Sekyra Group

Hlavní náplní podnikatelské činnosti realitní skupiny Sekyra Group je investiční činnost a development. Společnost je aktivní na českém a slovenském trhu komerčních i rezidenčních nemovitostí. Profesionálních služeb využívají především zákazníci z řad mezinárodních korporací, tuzemských i zahraničních investorů, stejně jako nájemci a kupující jednotlivých bytových jednotek. Mezi její nejvýznamnější realizované projekty patří centrála pro společnosti T-Mobile, Deutsche Bank, Nestlé, Skanska, Heineken, ISS nebo např. technické centrum České spořitelny. Mezi nejvýznamnější projekty, které Sekyra Group rozvíjí v současné chvíli patří nové městské čtvrti v centrálních pražských lokalitách, Smíchov City, Žižkov City a Rohan City, v souhrnné velikosti cca 1 mil. m2 komerčně využitelných ploch.
Skupina Sekyra Group je od roku 2004 členem Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice (APPP ČR), jejímž posláním je podpora realizace PPP projektů a posílení důvěry v tuto formu spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Největší realizací skupiny pro veřejný sektor je budova Národní technické knihovny, která za svoji architekturu a šetrnost k životnímu prostředí získala řadu prestižních ocenění. 

Simona Krautová

Communication Consultant, PLEON Impact
tel.: +420 602 284 482
e-mail: simona.krautova@pleon-impact.cz

Které tiskové zprávy
vás zajímají?